Лудо биле, беладона, бимбилик, развалниче, старо биле, отровно биле – Atropa belladonna L.

Сем. Картофови – Solanaceae Разпространение. Из сенчестите гори, сечищата и храсталаците, в по-високите места навсякъде в България. Описание. Многогодишно тревисто растение със зелено, понякога с виолетов оттенък, сочно, разклонено в горната си част стъбло, високо до 2 м, и с месест, разклонен, отвън сивожълт, а отвътре бял корен, стигащ на дължина до 1 м. Листата са тъмнозелени, с къса дръжка, Прочети повече