Върбинка – Verbena officinalis L.

Сем. Върбникови – Verbenaceae Разпространение. Край пътища, из буренливи места, в ливади и речни долини, а също като плевел из окопните култури. Описание. Многогодишно тревисто растение с разклонено и високо до 100 см четириръбесто стъбло. Листата са срещуположни, долните с дръжки, пересто нарязани, средните са триразделни, едро назъбени, а горните – цели, назъбени или целокрайни. Цветовете са розови или светлолилави, Прочети повече

Вълча ябълка, ябълчина – Aristolochia clematitis L.

Сем. Копитникови – Aristolochiaceae Разпространение. Край пътищата и оградите, из затревените места и храсталаците, а също като плевел из окопните култури, лозята и др. в цялата страна докъм 700 м надм. височина. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, набраздено, високо до 40 – 60 (100) см голо стъбло и късо пълзящо коренище. Листата са сърцевидно яйцевидни, целокрайни, последователни. Цветовете са Прочети повече

Бял имел, клейник, кукувича плюнка, скребър, емелика – Viscum album L.

Сем. Имелови – Loranthaceae Разпространение. По клоните на овощните и на други широколистни и иглолистни дървета най-често в Източна България, в другите райони по-рядко. Описание. Малко, полупаразитно вечнозелено храстче с почти сферична коронка, което се прикрепва към клоните на дърветата посредством кореноподобни образувания. Стъблото е голо, виловидно разклонено, както и клонките, членесто, високо до 50 см. Листата са бледозелени, кожести, Прочети повече