Арника – Arnica montana L.

Сем. Сложноцветни – Compositae Разпространение. У нас из цялата страна, но само като градинско растение. В диво състояние се среща из влажните горски поляни и високопланинските ливади в Средна и Северна Европа. Описание. Многогодишно, високо 20 – 60 см тревисто растение с късо, кафявочервено коренище и с изправено, червеникаво жлезисто окосмено, просто или само във връхната част разклонено стъбло, цялото Прочети повече

Анасон – Pimpinella anisum L.

Сем. Сенникоцветни – Umbelliferae Разпространение. Само като културно растение в най-топлите части на страната. Произхожда вероятно от Средиземноморската област. Описание. Едногодишно тревисто растение със слабо вретеновидно задебелен главен корен и с цилиндрично, слабо набраздено към върха разклонено стъбло, високо до 60 см. Листата в основата и в долната част на стъблото закръглено сърцевидни, цели или врязано назъбени до наделени, с Прочети повече