Увод

Красотата на нашата родина не би била пълна, ако не беше богатството на нейната растителна природа – богатство, прикътано в пазвите на една плодородна земя. Дали магическото действие на добрите духове, населявали древния Хемус, не е създало тези омайни растения, изплели нанизи от дъхави огърлици по гори и поля? Може би да, може би не! Но едно е сигурно в тях тече живителният сок на земята на българите и затова те носят здраве сила, красота и мъжество, любов, а понякога и омраза…
Български билки!….. Те надживяха вековете, а с тях дойдоха при нас и легендите. Още в древни времена хората са търсили начини да е се спасят от тежки болести – “зли духове”, – в каквито вярвали по това време. Още тогава започнали да говорят за разковничета, за целебни билки и пр. И до днес в нашите народни песни се пее за омайни билета, брани по ранина от млади моми и момци. И до днес нашият народ обича и тачи цветята и растенията на България, които са неразривно свързани с неговите вярвания и обичаи.
Съвременната медицинска наука също цени и използва лечебните растения. Голяма част от лекарствените средства се получават все още от растения. Между тях са известните и често използвани лекарства: дигиланид (изолиран от вълнестия напръстник), атропин (изолиран от лудото биле), ерготамин (изолиран от моравото рогче) и др. Нашата фармацевтична промишленост също използва растителното богатство на страната ни. Голяма известност получиха лекарствата нивалин, глаувент, ескувазин, леонурин и др, изолирани от български билки.
Ще се запознаем с външното описание на билките, химичното им съдържание, начина на събиране и запазване, както и случаите при които се прилагат.

“Из билките в България и използването им”

от проф. Иван Исаев Иванов

маг. фарм. Илия Иванов Ланджев

д-р мед. Гео Кирилов Нешев