Мъжка папрат, противоглистна папрат – Nephrodium filix – mas (L). Rich. или Dryopteris filix-mas

Сем. Многоножкови – Polypodiaceae

Разпространение. Разте из влажните и сенчести места в горите до 1800 м надм височина във всички наши планини.


Описание. Многогодишна папрат с дебело, косо коренище, от предната част на което се развиват едри двойно перести, отгоре тъмнозелени, а отдолу – светлозелени и с редки косми листа, дълги 30 – 140 см. Листната дръжка е жълтеникава, в долната част, както и оста на листа, е покрита с ръждивокафяви люспи. Сорите (групите спорангии), които се намират върху долната страна на листата, са с бъбрековидна форма. Отначало те са сиви, а след това стават червеникавокафяви.


Използваема част. Коренищата, извадени рано напролет (март) или през есента (септември). Изкопаните коренища се изчистват от пръстта, без да се мият, по-едрите се нарязват късо, не на дължина, и се сушат на сянка или в сушилня при температура до 50 градуса целзий. Изсушените коренища отвън са тъмнокафяви, а отвътре – светлозелени, със слаба характерна миризма и стипчиво дразнещ вкус. Допустима влажност 14%. Опаковат се в бали. Запазват се на сухо и сенчесто място. Имат годност до една година. Коренищата се употребяват и в прясно състояние. За тази цел се събират в кошове и се предават на приемателните пунктове. Изнасяна билка. При изваждането на коренищата на мъжката папрат трябва да се внимава те да не се смесват с коренищата на женската папрат (Athyrium filix-femina (L.) Roth.), при разрез на които ясно се забелязват две проводящи снопчета (на мъжката папрат снопчетата са около 10) и чиито листа са 2 – 3 пъти перести; с коренищата на орловата папрат [Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.], чиито листа са кожести и с по-дълги дръжки от петурата, а листните делчета са целокрайни, с подвити ръбове, както и с коренищата на бодливата папрат (Nephrodium spinulosum Mull.), чиито листа са двойно перести, а зъбците на листните делчета завършват с осилчета.


Лечебно действие и приложение. Прилага се главно против тении, глисти и метил при човека и животните.


Българската народна медицина препоръчва коренищата на мъжката папрат при подагра и ревматизъм, а външно – за бани при кожни обриви и разширени вени.


Начин на употреба. 1 супена лъжица от коренищата се вари 10 мин. в 400 мл вряла вода. Прецедената отвара се пие по 1 кафена чашка на гладно 3 пъти през 2 часа. След 2 часа от последното взимане се приема английска сол. Като очистително не се взима рициново масло, тъй като то съдейства за възприемането на по-голямо количество филицин от организма, от което може да настъпи отравяне. За бани при разширени вени се използва по следния начин: 1/2 кг счукани коренища се варят в 5 л вода 2 часа (при извиране водата се долива). В течността се правят бани по 1/2 час. След 5 бани се варят нови коренища. Баните трябва да бъдат 30. Коренищата от мъжката папрат, киснати в силна ракия 1:10 в продължение на 20 дни, се употребяват за мазане при ревматизъм.


Поради отровността си растението да се взима под лекарски контрол!

Източник:

Билките в България и използването им

от проф. Иван Исаев Иванов

маг. фарм. Илия Иванов Ланджев

д-р мед. Гео Кирилов Нешев

Споделете в социалните мрежи