Мораво рогче, главница, намел, рогалка – Claviceps purpurea Tulasne

Сем. Мораворогчеви – Clavicipitaceae

Разпространение. По класовете на ръжта в ръжените посеви.


Описание. Моравото рогче е паразитна гъба по ръжта и по някои други културни и диви житни растения. При заразяване на плодниците на ръжените цветове вместо зърна по класовете се развиват роговидни твърди образувания, дълги 1 – 3 см и обагрени черновиолетово, често и с белезникав налеп. Тези рогчета, образувани от гъсто преплетени гъбни хифи, представляват презимуващият стадий на моравото рогче и са известни по научното име Secale cornutum. Развиващите се морави рогчета по другите житни растения не се използват за медицински цели.


Използваема част. Рогчетата. Събирането им става ръчно или в пречиствателните машини след жътвата на ръжта. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до 35 градуса целзий, с добра вентилация. Изсушените рогчета са с черновиолетов цвят, характерна миризма и сладникаво – горчив вкус. Опаковат се в книжни торби. Поради хигроскопичността си трябва да се пазят в сухи помещения, които са поставени малки сандъчета с негасена вар за поглъщане на влагата. Търсена и изнасяна билка.


Лечебно действие и приложение. Предизвиква съкращение на мускулатурата на матката, в резултат на което оказва кръвоспиращо действие в тази област. Това действие се дължи главно на алкалоидите ерготоксин и ерготамин, които преобладават главно в прясната билка, а в отлежалата част от тях преминава в техни изомери. Билката е специфично средство за лечение на кръвотечение от матката (на първо място след раждане, но и такива в критична възраст). Препоръчва се още при начални стадии на катаракта (перде) на очите, леки случаи на диарии и др.


Българската народна медицина препоръчва моравото рогче при маточни кръвоизливи, разширено сърце, слаби клапи на аортата, бяло течение, невралгия, главоболие, нервни болести, атеросклероза, захарна болест, парализи, нарушено кръвообращение (студени крака, изтръпване, чувство на вдървяване, горещина и пълзене на “мравки” по тялото), нечувствителност, кръвохрачене и др.


Начин на употреба. 1 кафена лъжичка от билката (леко счукана) се залива с 300 мл вряла вода и се оставя да кисне 1 час. Пие се по 1 супена лъжица преди ядене 4 пъти дневно.


Внимание! Билката е отровна! Да се взима под лекарски контрол!


Опитите с дехидроалкалоидите на моравото рогче откриха пътя за получаване на съединения, които нямат действие върху матката, но притежават други ценни свойства. Така дехидроерготаминът действа върху централната нервна система и е добро средство срещу мигрена; хипотензивно средство с антиадреналиново действие оказва хидергинът – смес от хидрирани алкалоиди на ерготоксиновата група.

Източник:

Билките в България и използването им

от проф. Иван Исаев Иванов

маг. фарм. Илия Иванов Ланджев

д-р мед. Гео Кирилов Нешев

Споделете в социалните мрежи