Лечение на половите органи

Липса на менструация, слаба менструация (Amenorrhoea, Hypomenorrhoea)

 • Rp. Hb. Rutae (ст. седефче)
 • Hb. Marrubii (ст. пчелник)
 • Rad. Helenii (кор. бял оман)
 • Hb. Centaurii min. (ст. червен кантарион)
 • Hb. Tanaceti (ст. вратига)
 • Fol. Salviae (лис. градински чай)
 • Hb. Milefolii (ст. бял равнец) по 50 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 5 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

или

 • Rp. Rad. Taraxaci (кор. глухарче)
 • Fol. Urticae (лис. коприва)
 • Hb. Millefolii (цв. бял равнец)
 • Rad. Bardanae (кор. репей)
 • Fol. Salviae (лис. градински чай) по 50 г
 • Hb. Marrubii (ст. пчелник) 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

Бяло течение (Fluor albus)

 • Rp. Fol. Jugiandis (лис. орех)
 • Fl. Chamomillae (цв. лайка)
 • Hb. Polyg. avic. (ст. пача трева)
 • Cort. Querci (кори дъб)
 • Hb. Visci albi (ст. бял имел)
 • Hb. Teucri cham. (ст. червено подъбиче)
 • Fol. Urticae (лис. коприва) по 30 г
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Fol. Fragariae (лис. ягода) по 20 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта. Отделно се правят промивки сутрин и вечер с отвара от листа на смрадлика. Приготвя се по следния начин: 4 супени лъжици листа на смрадлика се варят в 1 л вода 20 мин., след което течността се прецежда и се използва за промивки. За същата цел може да се използва и следната билкова смес:

 • Rp. Fol. Cotini (лис. смрадлика)
 • Hb. Petroselini (ст. магданоз)
 • Rad. Bardanae (кор. репей)
 • Fl. Chamomillae (цв. лайка) по 50 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както се правят промивките със смрадликата. Отварата се приготвя по същия начин.

Безплодие (Steriiitas)

а) Когато болната е имала или има бяло течение

 • Rp. Hb. Agrimoniae (ст. камшик)
 • Hb. Spiraeae (ст. блатен тъжник) по 50 г
 • Fol. Salviae (лис. градински чай) 25 г
 • Hb. Millefolii (ст. бял равнец)
 • Hb. Centaurii min. (ст. червен кантарион)
 • Fr. Juniperi (пл. хвойна)
 • Hb. Hyperici (ст. жълт кантарион)
 • Rad. Ononidis (кор. гръмотрън)
 • Rhiz. Graminis (коренщ. пирей) по 50 г
 • Fol. Urticae (лис. коприва)
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Sem. Lithosp. arvensis (семе птиче жито)
 • Hb. Astragali giyc. (ст. клинавиче) по 100 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 3 супени лъжици от билките се варят в 600 мл вода 10 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене и след ядене 3 пъти дневно.

б) Когато болната е имала бяло течение

 • Rp. Fol. Uvae – ursi (лис. мечо грозде) 70 г
 • Rad. Ononidis (кор. гръмотрън)
 • Fol. Melissae (лис. маточина) по 30 г
 • Hb. Tanaceti (ст. вратига)
 • Rad. Helenii (кор. бял оман)
 • Hb. Visci albi (ст. бял имел)
 • Hb. Hyperici (ст. жълт кантарион)
 • Hb. Teucri polii (ст. бяло подъбиче) по 20 г
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ) 50 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта. Освен това се правят промивки с отвара от следната смес: 1 кафена лъжичка дъбови кори и 1 супена лъжица клинавиче се варят в 1 л вода 10 мин. След като се махнат от огъня, се добавя 1 супена лъжица цвят от божур и съдът се захлупва; след промивки се правят и при по-горната рецепта.

или

 • Rp. Sem. Lithosp. arvense (семе птиче жито)
 • Hb. Alchemillae (ст. цариче)
 • Hb. Agrimoniae (ст. камшик)
 • Fol. Melissae (лис. маточина) по 100 г
 • Fol. Juglandis (лис. орех)
 • Hb. Polyg. hydr. (ст. пипериче)
 • Fol. Plantaginis (лис. жиловлек)
 • Fl. Malvae (цв. слез)
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Hb. Millefolii (ст. бял равнец)
 • Hb. Hyperici (ст. жълт кантарион) по 50 г
 • Hb. Centaurii min. (ст. червен кантарион)
 • Fol. Trif. fibrini (лис. водна детелина)
 • Rad. Valeriane (кор. дилянка)
 • Fol. Menthae pip. (лис. мента)
 • Fr. Anisi (пл. анасон) по 30 г
 • Hb. Astragali glyc. (ст. клинавиче) 100 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

или

 • Rp. Hb. Astragali glyc. (ст. клинавиче) 200 г
 • Rad. Ononidis (кор. гръмотрън)
 • Rhiz. Graminis (коренщ. пирей)
 • Lich. Islandici (исландски лишей)
 • Rad. Zingiberis (кор. исиот)
 • Hb. Polyg. avic. (ст. пача трева)
 • Fr. Juniperi (пл. хвойна)
 • Hb. et. rad. Alchemillae (ст. и кор. цариче) по 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта. Външно се правят промивки с отвара от пача трева (Polygonum aviculare L.): 4 супени лъжици пача трева се варят в 1 л вода 10 мин.

в) При прекарана туберкулоза на женските полови органи

 • Rp. Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде)
 • Fr. Juniperi (пл. хвойна)
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Rhiz. Geanii sang. (коренщ. кръвен здравец) по 100 г

Начин на употреба: 3 супени лъжици от билките се варят в 600 мл вода 10 мин. Пие се по 1 винена чаша 1/2 час преди ядене и 1/2 час след ядене 3 пъти дневно.

Обръщаме внимание на читателите, че билките трябва да се пият редовно не по-малко от 3 месеца. При тежки поражения на организма те не помагат.

Възпаление на яйчниците (Adnexitis)

 • Rp. Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде) 100 г
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Rad. Berberidis (кор. кисел трън) по 50 г
 • Hb. Teucri polii (ст. бяло подъбиче)
 • Fr. Pertroselini (пл. магданоз)
 • Fr. Juniperi (пл. хвойна) по 40 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

или

 • Rp. Rad. Petroselini (кор. магданоз)
 • Rad. Berberidis (кор. кисел трън)
 • Rad. Helenii (кор. бял оман)
 • Fr. Juniperi (пл. хвойна) по 60 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

Болезнена менструация (Dismenorrhoea)

 • Rp. Hb. Bursae past. (ст. овчарска торбичка)
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Stigm. Maydis (царевична коса)
 • Hb. Hyperici (ст. жълт кантарион)
 • Hb. Agrimoniae (ст. камшик) по 50 г
 • Rad. Rhei (кор. ревен)
 • Rad. Ononidis (кор. гръмотрън) по 20 г
 • Hb. Meliloti (ст. комунига)
 • Fl. Chamomillae (цв. лайка) по 25 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

или

 • Rp. Hb. Bursae past. (ст. овчарска торбичка)
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Hb. Polyg. hydr. (ст. пипериче)
 • Cort. Querci (кори дъб)
 • Stigm. Maydis (царевична коса)
 • Hb. Visci albi (ст. имел) по 50 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

Възпаление на яйцепроводите (Salpingitis)

 • Rp. Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде)
 • Rhiz. Geranii sang. (коренщ. кръвен здравец)
 • Fol. Cotini (лис. смрадлика) по 50 г
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ)
 • Fr. Foeniculi (пл. резене)
 • Fr. Juniperi (пл. хвойна) по 40 г
 • Rhiz. Graminis (коренщ. пирей) 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

или

 • Rp. Fol. Vitis-idaei (лис. червена боровинка)
 • Fol. Betulae (лис. бреза)
 • Fr. Cynosbati (пл. шипка) по 50 г
 • Sem. Cannabinis sat. (конопено семе) 100 г
 • Fol. Plantaginis (лис. жиловлек)
 • Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде) по 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

Обилна менструация (Hypermenorrhoea)

Същата рецепта се употребява и при други маточни кръвоизливи

 • Rp. Hb. Bursae past. (ст. овчарска торбичка) 100 г
 • Hb. Millefolii (ст. бял равнец)
 • Hb. Visci albi (ст. бял имел)
 • Hb. Polyg. hydr. (ст. пипериче)
 • Cort. Viburni (кори калина)
 • Cort. Querci (кори дъб)
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ) по 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в другата рецепта.

или

 • Rp. Hb. Hyperici (ст. жълт кантарион)
 • Hb. Visci albi (ст. бял имел) по 50 г
 • Hb. et rad. Alchemillae (ст. и кор. цариче)
 • Cort. Salicis (кори върба) по 25 г
 • Fol. Melissae (лис. маточина)
 • Rad. Rubi fruticosi (кор. къпина) по 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта

Полова слабост (Impotentio)

а) При жените

 • Rp. Rad. Helenii (кор. бял оман)
 • Rad. Ononidis (кор. гръмотрън)
 • Hb. Calendulae (ст. невен)
 • Hb. Visci albi (ст. бял имел) по 50 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

б) При мъжете

 • Rp. Hb. Astr. glycyphyl. (ст. клинавиче) 100 г
 • Rad. Apii grav. (кор. керевиз)
 • Fl. Crataegi (цв. глог)
 • Fl. Sambuci (цв. бъз) по 50 г
 • Fol. Salviae (лис. градински чай) 40 г
 • Hb. Saturejae mon. (ст. балканска чубрица) 30 г
 • Hb. Trigonellae fragrae (ст. сминдух) 60 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

Полова студенина (Frigiditas)

 • Rp. Hb. Euphrasiae (ст. очанка) 100 г
 • Hb. Teucri cham (ст. червено подъбиче) 60 г
 • Hb. Meliloti (ст. комунига)
 • Hb. Puleg (ст. водна мента)
 • Fol. Salviae (лис. градински чай)
 • Fl. Crataegi (цв. глог) по 50 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: Както в горната рецепта.

Неволно спермоотделяне

 • Rp. Strob. Lupuli (шишарки хмел) 100 г
 • Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде) 60 г
 • Rad. Polyg. bistor (кор. кървавиче) 80 г
 • Fol. Menthae pip. (лис. мента) 50 г
 • Rad. Valerianae (кор. дилянка) 40 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 5 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно и вечер преди лягане.

или

 • Rp. Strob. Lupuli (шишарки хмел) 100 г
 • Rad. Valerianae (кор. дилянка)
 • Fol. Melissae (лис. маточина)
 • Hb. Thymi (ст. мащерка) по 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се заливат с 0,5 л вряла вода и се оставят да киснат 1 час. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Възпаление на придатъка на семенниците (Epididimitis)

 • Rp. Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде)
 • Fol. Vitis-idaei (лис. червена боровинка) по 50 г
 • Hb. Equiseti (ст. хвощ) 40 г
 • Fr. Juniperi (пл. хвойна) 30 г
 • Fol. Fragariae (лис. ягода)
 • Fol. Betulae (лис. бреза)
 • Fl. Chamomillae (цв. лайка) по 20 г
 • Hb. Millefolii (ст. бял равнец) 25 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 5 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Вагинизъм (Vaginismus)

 • Rp. Fl. Crataegi (цв. глог)
 • Hb. Melissae (ст. маточина) по 50 г
 • Rad. Valerianae (кор. дилянка)
 • Fl. Rhoeados (цв. див. мак)
 • Strob. Lupuli (шишарки хмел)
 • Hb. Thymi (ст. мащерка) по 30 г
 • M. f. species! (Да се смеси!)

Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 2 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Източник:

Билките в България и използването им

от проф. Иван Исаев Иванов

маг. фарм. Илия Иванов Ланджев

д-р мед. Гео Кирилов Нешев

Споделете в социалните мрежи